Dieren

Natuur en dieren zijn een grote inspiratiebron voor mijn werk. Een realistische serie van verschillende bronzen dieren hoort nu tot mijn collectie.

Door goed te kijken naar de dieren waartussen ik opgroeide leerde ik over hun anatomie, hoe ze staan en bewegen, hun natuurlijke poses en rusthouding.

Het verzorgen van de dieren leerde me over hun vacht, de spieren, hun huid en hoe ze aanvoelen. Dat maakte dat ik met het boetseren nog dichter bij de dieren kwam, de huid van het dier werd de huid van het boetseerwerk.

IJsvogels

Een speciale reeks is die van de bronzen ijsvogels op tak.
Een combinatie van mijn interesse voor bomen en die bijzondere en vluchtige heldere vogel. De ijsvogel vindt zijn houvast en stabiliteit op een eveneens bronzen tak.
De serie breidt zich nog uit door variatie in takken en de ijsvogel die daar op unieke wijze op is geplaatst.

Bomen

Brons kent vele gezichten. De ruwe, pure en elementaire stukken stralen iets natuurlijks uit. De grillige vormen van gegoten brons vormen prachtige contouren zoals bij de kroon van een boom. Bovendien vertoont de huid van het brons grote overeenkomsten met de bast van de boom en zijn takken.Onderzoekend en experimenteel werkend heb ik deze oervormen samen gebracht tot een geheel: de boomsculpturen.

Het zijn opnieuw de bomen die mijn inspireren tot een minder realistische serie. De takken, stronken, het zomer- en winterhout, de jaarringen en de opbouw van de mergstralen prikkelen mijn fantasie.
Ook die van de bezoeker zo blijkt in de galerie. Zo kan een klein stukje hout veranderen in een voor het oog compleet stadje.
De keuze voor een uniek oud houten sokkel kan een beeld een extra dimensie geven. Het zorgt voor een verbindend element in verankering en stabiliteit. Vooral is het ook van toegevoegde waarde als esthetisch verbindend element.

Kastanjebomen

Het project de bomen van Buren, is een eerste gezamenlijk project met Rob de Heer.

We delen de manier waarop we samen naar het langzame maar zekere treurige verval van de kastanjebomen kijken, die tegenover mijn atelier aan de Achterbonenburg staan. Daar toch ook schoonheid in zien.

De zwammen bijvoorbeeld, ze vernietigen de bomen, maar ze zijn ook prachtig en zijn als opruimers onderdeel van de kringloop van het leven.
Zowel Rob als ik hebben ze als inspiratie gebruikt in ons werk voor de bomen van Buren, net als ander onderdelen van de bomen.
Zodat als de kastanjebomen verdwenen zijn, ze in kunst gegoten vereeuwigd zullen blijven.

Het boek voor het project ‘Bomen van Buren’ is te koop in mijn atelier.